बांधकाम कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी तातडीने थांबवा

बार्शी /अब्दुल शेख  – आयटक संलग्न बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने दिनांक 5 ऑगस्ट 2020 रोजी मा. सहा. कामगार आयुक्त यांना बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन  सादर करण्यात आले.  निवेदन  अजित चव्हाण यांनी स्वीकारले हे निवेदण मा. पंतप्रधान, मा. कामगार मंत्री, कामगार आयुक्त, सचिव, मुख्यकार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य इमारत कल्याणकारी मंडळ यांना पाठवण्यात आले आहे.
निवेदनात पुढे  म्हट्ले आहे की , बांधकाम कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी तातडीने थांबवा, 15 फेबुवारी 2020 रोजी बांधकाम कामगारांना पाच हजार देण्याचे शासनाने मान्य केले ते ताताडीने द्यावेत, ज्या कामगारांना 2 हजार रूपये मिळाले नाहीत त्यांना तातडीने ते जमा करा,  घर बांधणीसाठी 2 लाख रूपये अनुदान द्या, बांधकामा कामगारांच्या मुलीच्या लग्नासाठी 51 हजार रूपये द्यात,  बांधकाम कामगारांना आत्यावश्यक वस्तू तातडीने देणे सुरू करा, बांधकाम कामगारांना इएसआय चालू करा या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी  कॉ. तानाजी ठोंबरे, कॉ.  ए.बी.कुलकर्णी, कॉ.  अनिरूध्द नखाते, कॉ .  शाफीन बागवान, कॉ.  बालाजी शितोळे, अंबादास तडकापल्ली, शेखर बिनगुंडी उपस्थित होते. 

Leave a Reply