पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहनसोलापूर : महिला व बाल विकास विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारासाठी इच्छुक व्यक्ती/संस्थांनी आपले परिपूर्ण प्रस्ताव 15मार्चपर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयास सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी राजाभाऊ बनसोडे यांनी केले आहे.


महिला व बाल विकास विभागातर्फे महिला व बाल विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिला व स्वयंसेवी संस्थांना दरवर्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्काराने गौरविण्यात येते. सन 2015-16,2016-17,2017-18,2018-19 आणि 2019-20 या वर्षीच्या पुरस्कारासाठी इच्छुक व्यक्ती/संस्थांकडून पुनश्च प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.


राज्यस्तरीय पुरस्कार- एक  लाख एक  रूपये रोख, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ. महिला व बाल विकास क्षेत्रात किमान 25 वर्षांचा सामाजिक कार्याचा अनुभव असावा. ज्या महिलांना जिल्हास्तरीय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी पुरस्कार, दलितमित्र पुरस्कार अथवा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्राप्त झाला आहे, त्या महिला पुरस्कार मिळाल्याचे 5 वर्षापर्यंत राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत.


विभागीय पुरस्कार- पंचेवीस  हजार 1 रूपये रोख, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ. महिला व बाल विकास क्षेत्रात संस्थेचे किमान 7 वर्षे सामाजिक कार्य असावे. नोंदणीकृत संस्थेस दलित मित्र पुरस्कार प्राप्त नसावा. संस्था राजकारणापासून अलिप्त असावी. तसेच तिचे कार्य व सेवा पक्षातील राजकारणापासून अलिप्त असावी.


जिल्हास्तरीय पुरस्कार – दहा हजार 1 रूपये रोख, स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ. महिला व बाल विकास क्षेत्रात किमान दहा  वर्षे सामाजिक कार्याचा अनुभव असावा. ज्या महिलांना पुढील पैकी कोणताही एक पुरस्कार  दलित मित्र पुरस्कार ,  सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिळालेला आहे, त्या महिलांना जिल्हास्तरीय पुरस्कार अनुज्ञेय राहणार नाही.


अर्हताप्राप्त इच्छुक व्यक्ती/संस्थांनी अर्हतेशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.


राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय पुरस्कार- चारित्र्य चांगले असल्याबाबत, कोणताही फौजदारी तसेच सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केल्याबाबतचा गुन्हा दाखल नसल्याचे पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त यांचे प्रमाणपत्र. प्रस्तावधारकाने महिलांसंबंधित केलेल्या सामाजिक कार्याची तपशीलवार माहिती. वृत्तपत्र कात्रणे, फोटो इत्यादी. सध्या कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत. यापूर्वी कोणते पुरस्कार मिळाले आहेत त्याचा तपशील.


विभागीयस्तर पुरस्कार- संस्थेची माहिती व कार्याचा अहवाल. संस्थेचे पदाधिकारी यांचे चारित्र्य चांगले असल्याबाबत, त्यांच्यावर कोणताही फौजदारी तसेच सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केले नसल्याबाबतची व संस्था राजकारणापासून अलिप्त असल्याचे पोलीस अधीक्षक/ पोलीस आयुक्त यांचे प्रमाणपत्र. वृत्तपत्र कात्रणे, फोटो इत्यादी. संस्थेस यापूर्वी पुरस्कार मिळाला आहे काय ? असल्यास तपशील. संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र व घटनेची प्रत.


 


इच्छुक व्यक्ती/संस्थांनी विहित नमुन्यातील अर्जासाठी तसेच अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, शोभानगर, सात रस्ता, सोलापूर यांच्याशी संपर्क साधावा. मुदत संपल्या नंतर  येणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, असेही श्री. बनसोडे यांनी सांगितले आहे.

Leave a Reply